MBZ

Od kamena do čipa

Sneni Svirko budi se u kamenome dobu. Isprva dezorijentiran shvaća da se nalazi u spilji krapinskoga pračovjeka, na početku svojega puta oko svijeta u istraživanju glazbe. U Krapini saznaje kakva je bila glazba na samome početku povijesti i kako danas izraditi instrumente poput litofona. Slušajući magijsko pjevanje starih naroda, naglo stiže u Egipat i zatječe prvu notaciju u kamenu. Put ga potom nosi prema srednjem vijeku i duhovnoj glazbi, otkriva kako je nastalo crtovlje, da bi se odjednom našao na ulici među trubadurima i žonglerima.

Putujući nadalje barokom, klasicizmom i romantizmom, Svirko napokon stiže u 20. i 21. stoljeće, u kojemu nailazi na mnogo elektronike, sintesajzera i neobične notacije te posjećuje zagrebačku Radionu i upoznaje se s DIY kulturom.

Iz svakoga razdoblja Svirko kao suvenir donosi upute za izradu zanimljivih instrumenta. Pogledajte kako se snašao na svojemu putovanju i pomozite mu izraditi instrumente koje je usput otkrio!

 

Fototutorijale o izradi slonoprda, kazooa i vodafona u našoj Učionici.