MBZ

opera rosa

opera za bebe
 
Poznato je da kazalište može komunicirati s najrazličitijim skupinama ljudi jer se, između ostaloga, oslanja na sugestivna sredstva izražavanja i pritom lako sjedinjuje sa svim medijima i granama umjetnosti. Najmlađa se djeca sa svijetom umjetnosti često upoznaju upravo u kazalištu pomoću brojnih interaktivnih metoda, bez prestrogo strukturiranih koncepata, ponekad bez (previše) naracije, osjetilno, sinestezijom i sl., odnosno najintuitivnijim, čovjeku prirođenim načinima umjetničkog izražavanja. Stoga je MBZ festival za VELIKE malene, želeći se otvoriti onima najmlađima, ovaj put odabrao projekt koji će pružiti dvostruko sigurno okrilje kazališta za njihova prva istraživanja glazbe, zvuka, ali i plesa i drugih umjetnosti. Zašto dvostruko sigurno? Naime, već je prostor kazališne igre izdvojen od svakodnevice kao mjesto u kojem se potencira maštovitost, eksperiment i nesvakidašnji izraz, a autorice koncepta fizički su ga omeđile šatorom, kukuljicom, maternicom ili kako hoćete – sigurnim prostorom u sigurnome prostoru, krilom koje podsjeća na ono roditeljsko.
 
Koprodukcija s HNK-om u Zagrebu tako je dokaz da se i najveća „kuća“ može pretvoriti u topao prostor za najmanje. U tom smislu treba naglasiti i da je ovaj projekt MBZ festivala za VELIKE malene istodobno prvi u nadolazećem ciklusu „Glazbena paleta“, koji MBZ želi realizirati u suradnji s nosećim institucijama u kulturi grada Zagreba. Cilj je ciklusa na zanimljiv i interaktivan način upoznati djecu s temeljnim glazbenim, odnosno glazbeno-scenskim vrstama i žanrovima.
 
Kao što u prostoru ove igre sva djeca dobivaju jednaku priliku za uživanjem, ali i stvaranjem toga zajedničkog djela, tako su i autorice koncepta svoj projekt doživjele kao kolektivno nastojanje u kojem je svaki vid rada – dramaturgija, kostimografija, glazbena izvedba itd. – jednako važan djelić cjelokupne slagalice. Autorice na kraju poručuju sljedeće:
 
Opera za bebe zamišljena je kao zajedničko interaktivno putovanje za velike malene i njihove malene velike. Postavljena kao živa instalacija, u ugodnom, sigurnom i mekanom prostoru, djecu poziva na slobodno kretanje i istraživanje svijeta glazbe, zvuka i pokreta, stvorenog za njih.
 
Uzimajući kao okosnicu klasičnu trodijelnu strukturu, krećemo od noći, muzički i sadržajno mirne, nježne i tople, nastavljamo s jutrom, buđenjem i rađanjem svjetla, a završavamo danom, slavljem i igrom. Koristimo tako bebama dobro poznatu rutinu dana, kako bismo ih uveli u jedan novi svijet. Četiri izvođačice, svaka kroz svoj medij (glas, pokret, instrument) vode nas na putovanje od sna do igre, od tamnog do svijetlog, od apstraktnog do konkretnog, od glasa do riječi. Ovakvim pristupom, želja nam je velike malene upoznati s novim, njima bliskim, svijetom umjetnosti, otvarajući im istovremeno taj svijet kao prostor igre i interakcije, kao prostor slobode i istraživanja svim osjetilima. 
 
Uronimo...
 
 
22 / 04
SUBOTA
9.30 – 10.00h, 11.00 – 11.30h
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu / tonska soba
 
opera rosa*, za operni glas, dvije violine, sitne udaraljke i elektroniku
opera za bebe (1 – 3 god.)                          
                                        
Ivana Đula, Selena Gazda, Tena Novak Vincek, Lucija Stanojević, Irma Unušić, autorice koncepta
Tena Novak Vincek, glazba
Ivana Đula, dramaturgija
Selena Gazda, kostimografija, scenografija
Irma Unušić, koreografija
 
Ivana Lazar / Mima Karaula,  sopran
Lucija Stanojević, violina i ostali instrumenti
Tena Novak Vincek, violina i ostali instrumenti
Irma Unušić, plesna izvedba
 
koprodukcija HNK Zagreb
* praizvedba – narudžba 32. MBZ-HDS i HNK Zagreb